Štandartná reklamácia tovaru v rámci záruky

Vyplňte prosím reklamačný formulár, ktorý si môžete stiahnuť, vyplniť a priložiť k reklamovanému tovaru v niektorých z dostupných formátov

Stiahnuť Open Dokument

Stiahnuť PDF Dokument

Reklamáciu prosím nahláste nášmu reklamačnému oddeleniu e-mailom na reklamacie@viacej.sk s priloženým reklamačným formulárom.

Ihneď po spracovaní e-mailu Vás bude pracovník nášho reklamačného oddelenia kontaktovať a informovať o nasledovných krokoch najneskôr však do 2 pracovných dní.


Kto platí dopravu?

V prípade, ak Vaša reklamácie bola uznaná ako oprávnená, náklady na obojstrannú dopravu hradí naša spoločnosť (prevádzkovateľ e-shopu www.viacej.sk). V prípade, že reklamácia bude zamietnutá z dôvodu neprejavenia závady na výrobku alebo závady spôsobenej mechanickým poškodením tovaru, náklady spojené s prepravou tovaru z reklamácie späť zákazníkovi hradí užívateľ (zákazník).

Doručovanie tovaru na reklamáciu

Pri zasielaní reklamácie prepravnou službou tovar starostlivo zabaľte. 
Tovar určený na reklamáciu neodporúčame zasielať poštou. 
Za prípadné poškodenie, alebo stratu počas prepravy spoločnosť Electrobeta s.r.o. nenesie zodpovednosť. 
Tovar neposielajte na dobierku. Takéto zásielky nemôžeme prijať. 

Reklamovaný tovar je možné priniesť aj osobne na Výdajné Centrum internetového obchodu viacej.sk. V prípade osobného doručenia reklamovaného tovaru je potrebné priniesť tovar aj s komplet príslušenstvom a vyplneným reklamačným formulárom.

Zákazník je povinný nám tovar zaslať späť bezodkladne, ale v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nás oboznámil o svojom zámere uplatniť si reklamáciu.


Kedy a ako bude reklamácia vybavená

K reklamácii vydáme písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená. 
Reklamácia bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30-tich kalendárnych dní odo dňa prijatia reklamovaného tovaru u nás, pokiaľ nebolo písomne dohodnuté inak. 

Reklamovaný tovar sa po prijatí prepravuje do autorizovaného servisu kde prebehne diagnostika, oprava alebo výmena (v závislosti od povahy závady reklamovaného tovaru) 

Ak nebolo dohodnuté inak, posielame opravený alebo vymenený tovar späť na vašu adresu, alebo na adresu prevádzky, v ktorej bola reklamácia podaná. 
O priebehu reklamácie sa môžete kedykoľvek informovať prostredníctvom nášho reklamačného strediska.