Nekompletná zásielka

Ak pri prvom rozbalení (najneskôr do 24 hodín od doručenia tovaru) zistíte, že zásielka neobsahuje všetky objednané položky, skontrolujte, či sa tieto položky nachádzajú na faktúre, ktorá vám bola zaslaná e-mailom. Chýbajúce položky, chýbajúcu súčasť, či viacero súčastí tovaru alebo chýbajúci užívateľský manuál, bez zbytočných odkladov nahláste nášmu reklamačnému oddeleniu jednoducho telefonicky na infolinke 0908 766 904 alebo e-mailom na reklamacie@viacej.sk