Poškodenie pri preprave zásielky

Počas preberania zásielky od prepravcu si dôkladne skontrolujte, či nie je mechanicky poškodený obal. 
Ak zistíte poškodenie obalu, je potrebné okamžite vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. 
Ak obal nejaví známky poškodenia a zistíte poškodenie produktu až pri rozbalení, najneskôr do 24 hodín od doručenia zásielky nahláste škodovú udalosť spôsobenú prepravou nášmu reklamačnému oddeleniu e-mailom na
reklamacie@viacej.sk

Kvôli úspešnému vyriešeniu Vašej reklamácie nám prosím v prílohe e-mailu pošlite fotodokumentáciu poškodeného tovaru, prepravného obalu aj prepravného štítku zásielky.

Ak je ďalší bezchybný kus k dispozícii skladom k rýchlemu odoslaniu, zabezpečíme vyzdvihnutie reklamovaného tovaru a bezodkladnú výmenu a prepravu ku Vám alebo nájdeme spoločné riešenie ku Vašej spokojnosti.

Vy odovzdáte prepravcovi chybný tovar a my vám okamžite po jeho prijatí zašleme nový kus. 
Náklady na obojstrannú dopravu hradí spoločnosť Electrobeta s.r.o. (prevádzkovateľ e-shopu www.viacej.sk). 

Upozornenie: Uvedený spôsob riešenia reklamácie je možný len pri nahlásení poškodenia počas prepravy najneskôr do 24 hodín od doručenia zásielky.