Fakturačné údaje

Electrobeta s.r.o.
Na vŕšku 3
949 01 Nitra

IČO: 34101551
IČ DPH: SK2020409864

 

mail: obchod@electrobeta.sk

telefón: +421/ 37/ 6 519 976

fax: +421/ 37/ 6 519 977

 

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra v odd.: Sro, vl.č.280/N

 

Číslo účtu pre bezhotovostné platby:

VÚB SK67 0200 0000 0013 9021 8455

IBAN: SK67 0200 0000 0013 9021 8455

BIC (SWIFT): SUBASKBX