V balíku nebol tovar, ktorý ste si objednali

Ak pri prvom rozbalení (najneskôr do 24 hodín od doručenia tovaru) zistíte, že v zásielke sa nachádza iný tovar, než Vami objednaný, porovnajte obsah zásielky s položkami na faktúre, ktorá vám bola zaslaná e-mailom. Nezrovnalosti bez zbytočných odkladov nahláste nášmu reklamačnému oddeleniu jednoducho telefonicky 037/6 519 977 alebo e-mailom na reklamacie@viacej.sk

Po preverení udalosti zaistíme na naše náklady bezodkladnú nápravu.